Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj


Pályázati felhívás

 

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2017

Kedves Pályázónk! A kérdőív kitöltését a lap alján található "következő" gombra kattintva tudja elkezdeni!

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére. A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez.

 

A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjjal a Tempus Közalapítvány a felsőoktatási intézmények oktatóit, szakértőit, munkatársait ösztönözni szeretné, hogy olyan tevékenységeket kezdeményezzenek és valósítsanak meg, amelyek hozzájárulnak az intézmény vonzerejének növeléséhez.

 

A 2017. évben a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj keretében az Európai Felsőoktatási Térség céljainak megvalósításához hozzájáruló jó példákat, megoldásokat, gyakorlatokat, módszereket bemutató pályázatokat várjuk. A Jereváni Kommüniké[1] célkitűzéseivel összhangban, ebben az évben a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj kiemelt célja a hallgatóközpontú, innovatív oktatási és értékelési módszerek összegyűjtése és bemutatása. A felhívás ösztönzi és támogatja a felsőoktatási intézményeket és dolgozóit abban, hogy a diákokra fókuszált tanulási környezetekben pedagógiai, módszertani innovációt alkalmazó, a digitális technológiákban rejlő - tanulást és tanítást elősegítő - pozitív lehetőségeket kihasználó képzési programokat kínáljanak, amelyek megfelelően alkalmazzák a bolognai rendszer eszközeit és irányelveit.

 

Keressük azokat az oktatókat, oktatói csoportokat, műhelyeket, oktatásszervező szakembereket, akik innovatív és érdekes gyakorlatokat valósítottak meg a fenti témakörben.  Keressük azokat a megvalósított felsőoktatási gyakorlatokat, amelyek példaként szolgálhatnak a saját vagy más intézmények vezetői, oktatói, valamint oktatásszervezésben érintett munkatársai számára.

 

 

A felhívás témaköre

 

A pályázati felhívás témakörében az alábbi témák jelzik a pályázat lehetséges fókuszpontjait:

 

FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az alábbi témák,  ötletek, példák csak ösztönzőként, gondolatébresztőként szolgálnak, azaz egyéb, a kiírás tartalmi szempontjainak megfelelő jó példa, gyakorlat nevezését várjuk és az eredeti ötleteket (is) díjazzuk.

 

A hallgatóközpontú, innovatív oktatási és értékelési módszerek keretén belül:

1. Újszerű kurzusszervezési, tanulásszervezési megoldások

2. Újszerű, nemzetközileg versenyképes, tanulóközpontú oktatási módszerek.

3. IKT eszközök, programok innovatív alkalmazása a felsőoktatásban.

4. Újszerű, rugalmas, interaktív oktatási és értékelési módszerek,

5. Különleges igényű, hátrányos helyzetű, alulreprezentált hallgatók, oktatók számára kínált oktatási programok, módszerek, e csoportok felsőoktatásban való részvételének, mobilitásának elősegítése online-offline oktatási eszközök akadálymentesítése révén.

6. Az oktatók, PhD-hallgatók számára kínált, az intézményen belül kifejlesztett, szervezett pedagógiai módszertani (tovább)képzési programok.

7. A hallgatók képzésfejlesztésbe, tanulásszervezésbe való bevonásának innovatív módszerei.

 

Nevezési feltételek

 

A felhívásra magyarországi felsőoktatási intézményben hivatalosan oktató munkatárs(ak) nevezését várjuk. Amennyiben egy jó gyakorlatot több munkatárs közösen dolgozott ki, úgy nevezésüket együtt tehetik meg.

Korábban beadott pályázatban szereplő jó gyakorlattal abban az esetben lehet pályázni, ha a pályázati anyagban szereplő tevékenység minőségileg új tartalmat hozott létre. Ebben az esetben jelezni kell a pályázatban, hogy hogyan épül a korábbi tevékenységre és milyen új minőséget képvisel a jó gyakorlat.

A nevezés módja

Nevezni 2017. április 25. és június 25. között a Tempus Közalapítvány honlapján elérhető on-line jelentkezési lap kitöltésével, valamint az ehhez kapcsolódó, pályázó által benyújtott, csatolt dokumentumokkal lehet.

 

Konkrét lépések

1.    On-line jelentkezési lap kitöltése; a díjra alkalmasnak gondolt példa leírása, a nevezett(ek) szerepének és tevékenységének bemutatása.

Jelentkezési lap

2.    Az on-line jelentkezési lap nyomtatott, aláírt verziójának és mellékleteinek eljuttatása a Tempus Közalapítvány e-mail címére (szkennelve, pdf-ben).

Mellékletek (szintén szkennelve emailen kérjük benyújtani)

 

3.    A jó gyakorlat megvalósítását bemutató dokumentumok, linkek, anyagok (amennyiben releváns) feltöltése, és/vagy eljuttatása a Tempus Közalapítvány címére e-mailen.

E-mail cím: nemzetkozidij@tpf.hu

 

Kérjük, írják az e-mail Tárgy mezőjébe:

a pályázat rövid fantázianeve_a kapcsolattartó vezetékneve és keresztnevének első betűje_az intézmény/kar rövidítése

 az alábbi minta szerint:

 

Innomethod_PályázóP_BPTE_IOK

 

 

Jelentkezési határidő: 2017. június 25. 23:59:59 (az e-mail elküldésének időpontja)

A pályázatok értékelése

Díjazásban csak olyan példa részesülhet, amely megfelel a jelen felhívás feltételeinek és szempontrendszerének, illetve a nevezést a megadott időszakon belül (2017. április 25. – június 25.) nyújtják be.

A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjra benevezett jó gyakorlatok bemutatásának fő szempontjai:

•        a jó gyakorlat megvalósult és ennek konkrét indikátorait a pályázó pályázatában bemutatta és alátámasztotta;

•        az oktatás színvonala javult (több diák, jobb eredmények, jobb visszajelzések, stb.);

•        az intézmény nemzetköziesítéséhez, az oktatás színvonalának növeléséhez bizonyított módon hozzájárul a bemutatott gyakorlat;

·                     a jó gyakorlat hagyományteremtő, fenntartható, továbbfejleszthető az adott intézményen belül;

·                     a jó gyakorlat más intézményekben is adaptálható.

A pályázatok bírálatánál (amennyiben releváns) az alábbi szempontokat vehetik figyelembe az értékelők

·         A jó gyakorlat kapcsolódik az intézményi nemzetköziesítési/(képzés)fejlesztési tervekhez, stratégiához.

·         A jó gyakorlat széles körben hasznosult az intézményen belül.

·         A jó gyakorlat bemutatása a kidolgozás módszertanát, lépéseit, tanulságait is tartalmazza, hogy mások is tanulhassanak belőle.

·         Bemutatásra kerülnek a jó gyakorlat fenntartásának és továbbfejlesztésének lehetőségei.

·         A jó gyakorlat más intézményekben való adaptálhatóságának lehetőségére is kitér.

 

 

A pályázatok díjazása

 

A díj teljes keretösszege egymillió forint, melyet a díj kiírója a nevezett példák mennyiségétől és minőségétől függően használ fel és juttat személyesen a nevezettek részére. A díjak odaítélésében külső szakértők véleményére is támaszkodunk, akik a fenti szempontrendszer alapján tesznek javaslatot a díjazandó példákra. A díjazottakról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem minden kategóriában hirdet díjazottat. A díjazott példákat a Tempus Közalapítvány kiadványaiban és honlapján, külön erre a célra szervezett rendezvényen és a médiában is bemutatjuk.

A pályázati folyamat tervezett ütemezése

  1. A felhívás megjelentetése, a jelentkezés megnyitása: 2017. április 25.               
  2. Jelentkezési határidő: 2017. június 25.
  3. A jó gyakorlatok kiértékelése, a díj odaítélése: várhatóan 2017 ősz
  4. A díjazottak kiértesítése: várhatóan 2017 ősz
  5. A díjhoz kapcsolódó rendezvény megtartása, a díjazottak bemutatkozása, valamint a díjak átadása: várhatóan várhatóan 2017 ősz.

Kötelezettségvállalások

A jelentkező vállalja, hogy:

  • pályázatának benyújtásával, a jelentkezési lap kitöltésével a Tempus Közalapítvány adatbázisába kerülő anyag kapcsán harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a felhívás kiírójának felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná;
  • az általa bemutatott példát a felhívás kiírója felhasználhatja elektronikus és nyomtatott kiadványok, prezentációk készítéséhez, illetve közzéteheti az interneten, kereshető online adatbázisban (az intézmény és a jó példa kidolgozójának, alkalmazójának megnevezésével, hivatkozással);

A Tempus Közalapítvány vállalja, hogy:

 

  • a díjazottak számára biztosítja a Tempus Közalapítvány kiadványaiban, honlapján, illetve a médiában való megjelenést;
  • alkalmat biztosít a díjhoz kapcsolódó rendezvényen a jó gyakorlat bemutatására.

További információ

T: +36 1 237-1320, +36 1 237-1300, E-mail: nemzetkozidij@tpf.hu .

 

 

 
 

Üdvözöljük!

Kérjük, a  jelentkezési lapot  pdf formátumban lementeni, kinyomtatni és aláírni legyenek szívesek. Kérjük, hogy a válaszokat az egyes kérdésekre (különösen a bemutatott jó gyakorlat leírásánál) előre készítsék el szövegszerkesztőben és ezután másolják be. 

Technikai segítségnyújtás (klikk)

Megjegyzés: Valamennyi személyes adattal kapcsolatban, mely a pályázatban szerepel, az Európai Parlament és az Európai Tanács 45/2001 számú (2000. december 18.) a magánszemélyek védelméről az Európai Unió intézményei és testületei által kezelt személyes adatok, valamint a személyes adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében foglaltak szerint járunk el.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy véglegesítés után a jelentkezési lap már nem szerkeszthető.

 

A pályázat véglegesítését követően kérjük, hogy a nyomtatás, majd a pdf generálása gombra kattintva mentse el, majd nyomtassa ki a dokumentumot, és aláírva, beszkennelve küldje el nemzetkozidij@tpf.hu címre.

Ha az exportált pdf képe nem jelenik meg, akkor

érdemes egy mappába mentés másként lementeni, majd úgy megnyitni és kinyomtatni, vagy

érdemes a linkjét egy másik böngészőbe bemásolni és úgy megpróbálni a mentést és a nyomtatást.

 

Köszönjük. Sok sikert kívánunk a pályázáshoz és  a jó gyakorlat megvalósításához.

36 kérdés van ebben a kérdőívben